Onderzoek woonwensen jongeren

We zijn al geruime tijd bezig om in kaart te brengen wat de (toekomstige) woonwensen van jongeren in ons dorp zijn. Via een korte enquête hopen we een beter beeld te krijgen van de wensen van deze groep.

Onder jongeren verstaan wij jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 tot 26 die nu of over een aantal jaar graag in Hellendoorn willen wonen en een relatief klein budget (verwachten te) hebben.

Het invullen van de enquête kost hooguit enkele minuten.

We hopen op veel reacties!