Resultaten “woonwensen jongeren” onderzoek

We hebben 56 reacties gehad op onze “woonwensen jongeren” enquête. Bij deze willen we iedereen bedanken voor het invullen en/of delen.

We hopen met behulp van de resultaten de komende maanden iets in gang te kunnen zetten.

Aanstaande dinsdag zijn wij aanwezig bij een gesprek met de gemeente, waarbij wij ook deze input alvast zullen meenemen.

Nogmaals bedankt voor de het invullen van de enquête.

Klik hier om het rapport in te zien.

 

Uitstel Lelystad Airport levert teleurstelling op, maar vooral ook blije gezichten

Velen vroegen zich al langer af of de opening van vliegveld Lelystad in april 2020 nog wel realistisch is.  De conclusie dat april volgend jaar onhaalbaar blijkt en de opening feitelijk moet worden uitgesteld, wordt breed gedeeld.

Norbert Capetti van Transavia legt uit: “Het klopt wat jullie zeggen, verhuizen vergt voor ons heel veel voorbereiding. Idealiter zouden we in maart uiterlijk april duidelijkheid willen hebben om alles in gang te kunnen zetten en dat dan in september bekend te kunnen maken. Later in het jaar betekent dat het noodzakelijk wordt om te gaan kijken naar een andere datum dan april 2020.”

Duidelijkheid

Capetti vertelt dat ook voor andere luchtvaartmaatschappijen geldt, dat ze die tijd aan voorbereiding nodig hebben om operationeel te kunnen zijn. En bovenal willen de maatschappijen eerst duidelijkheid. Duidelijkheid die er nu nog onvoldoende is. “Je moet alles in acht nemen. De openingstijden, de prijzen etcetera, pas dan kun je realistisch gaan plannen dus daar moet eerst duidelijkheid over zijn. We weten nu nog onvoldoende om te kunnen beslissen.”

‘Voorbarig’

In politiek Den Haag leverde het bericht wisselende reacties op.
De enige criticaster in de Tweede Kamer vinden we in Remco Dijkstra van de VVD. “Ik vind het voorbarig als journalisten zelf interpretaties gaan geven. Streven is en blijft opening in april/mei 2020 en dat kan ook. Alles is daarop gericht. Het besluit tot opening kan na het behandelen van de zienswijzen op het Luchthavenbesluit. Een datum noemen voor opening kan dan ook direct, daarvoor hoef je niet verder te wachten. Dat geeft de luchtvaartmaatschappijen bijna een jaar voor hun voorbereiding en ze zitten nu vast niet stil.”

‘Niet haalbaar’
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is het niet met zijn VVD-collega eens. Hij volgt de conclusie dat opening in april volgend jaar niet langer haalbaar is: “en dat is jammer voor de belanghebbenden van het vliegveld. Zij rekenen al zo lang op de opening in 2020. Tegelijkertijd weet ik ook dat de mensen op de Veluwe -en de rest van Noordoost-Nederland- niet zitten te wachten op die laagvliegroutes. Voor hen is het goed nieuws, voor de mensen in en rond Lelystad is het vervelend dat er nog steeds geen nieuws is over de opening van het vliegveld.”

‘Zorgvuldigheid’

Jan Paternotte is D66 Kamerlid en deelt de mening van coalitiepartner Bruins. “Het wordt blijkbaar een moeilijk verhaal om 2020 te halen. Een ding is duidelijk: je moet Lelystad Airport niet met stoom en kokend water naar een opening willen brengen. Daarvoor zijn er door de overheid al veel te veel fouten gemaakt ten aanzien van Lelystad in de laatste tien jaar. De regio verdient zorgvuldigheid boven tempo.”

Eppo Bruins: “Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat we het vertrouwen van de mensen weer terug winnen. Mensen hebben nu zo’n slecht beeld van de luchtvaart en de politiek rond de luchtvaart. Het is belangrijk dat ze het vertrouwen hebben dat dat proces netjes gaat. Daar willen we als ChristenUnie ook bovenop zitten. Dat het proces stapje voor stapje netjes verloopt en dat er door de minister geen bochten worden afgesneden. Daar hoort een bepaalde snelheid bij en het gaat niet sneller dan dat het gaat.”

‘Uitstel tot 2023 kan ook’

Ook SP-kamerlid Cem Lacin deelt de conclusie. “Uitstel naar 2021 is een stap in de goede richting. Om het vertrouwen terug te winnen kan de minister nu besluiten om uitbreiding uit te stellen tot 2023 als ook de herindeling van het luchtruim heeft plaats gevonden. Dan is ook duidelijk of er gevlogen kan worden zonder laagvliegroutes.”

‘Transparant proces’

Overijssels gedeputeerde Annemieke Traag zegt dat uitstel weinig zou veranderen aan de standpunten voor Overijssel. “Wat ons betreft blijven we bij het standpunt dat er vooral een transparant en zorgvuldig proces moet plaatsvinden. Dat betekent dat we eerst het Luchthavenbesluit helder willen hebben, dan de herindeling zodat er niet meer wordt laag gevlogen en dan pas de opening van Lelystad Airport. Als dat meer tijd kost, dan zij dat zo.”

Bron: RTVOOST

Onderzoek woonwensen jongeren

We zijn al geruime tijd bezig om in kaart te brengen wat de (toekomstige) woonwensen van jongeren in ons dorp zijn. Via een korte enquête hopen we een beter beeld te krijgen van de wensen van deze groep.

Onder jongeren verstaan wij jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 tot 26 die nu of over een aantal jaar graag in Hellendoorn willen wonen en een relatief klein budget (verwachten te) hebben.

Het invullen van de enquête kost hooguit enkele minuten.

We hopen op veel reacties!


Rondje door het dorp met wethouder Anja van den Dolder

Wethouder Anja van den Dolder stapte vanmiddag samen met de leden van de Dorpsraad Hellendoorn op de fiets om diverse markante plekken in het dorp te bezoeken. Plekken waar volop ontwikkeling is, zoals bij basisschool De Es, en waar mogelijke toekomstige ontwikkelingen gaan plaatsvinden, zoals bij de Brandweerkazerne in Hellendoorn. Wethouder Van den Dolder is gebiedswethouder voor het dorp Hellendoorn. Op deze manier krijgt zij een goed beeld van de actuele ontwikkelingen. 

     

Informatie dorpsbudget

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de DorpsRaad Hellendoorn verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

In september 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen uit de kernen en dorpen met de gemeente. Wethouder Johan Coes heeft zijn respect uitgesproken voor de inzet van de dorpsraden, plaatselijke belangen en commissies. Afgesproken is de systematiek van de dorpsbudgetten te continueren. De criteria voor 2018 hebben wij vooral qua taal en inrichting wat aangepast en hier en daar wat verbijzonderd op basis van opgedane ervaring. Wij hebben het volgende aangepast en eraan toegevoegd:

  • Alle aanvragen voor 2020 dienen voor 31-01-2020 binnen te zijn
    Nadien binnengekomen aanvragen worden allen op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.
  • We gaan werken met voorschotten en overleggen van eindafrekeningen.
    Na afloop van de activiteit wordt een overzicht van daadwerkelijke bezoekersaantallen, kosten en inkomsten overlegd. Op basis hiervan zal de eindafrekening plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid is het daarom nodig dit overzicht te baseren op de eerder ingediende begroting
  • Aanvrager geeft aan in haar PR dat deze activiteit mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit het Dorpsbudget dorp Hellendoorn.

Ter toelichting het volgende;

Steeds meer goede en nieuwe initiatieven dienen een aanvraag in voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Zowel in 2016 en 2017 hebben wij meer aanvragen ontvangen en subsidies kunnen toekennen dan het jaarbedrag toeliet. Dat hebben wij kunnen bekostigen uit de reserves ontstaan in de aanloopjaren 2014 en 2015.

Om geen goede initiatieven te benadelen omdat ze simpelweg later in het jaar plaatsvinden en later worden ingediend met het risico dat dan het budget al weggegeven is, gaan wij er naar toe dat er 1x per jaar kan worden aangevraagd. De aanvragen dienen binnen te zijn tot 31-01-2019. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

Ten tijde van de aanvraag wordt gevraagd om een begroting, een schatting. Uiteraard gaat het uiteindelijk om de daadwerkelijke kosten en inkomsten.

In de subsidie toekenning zal als voorschot 50% worden overgemaakt. Uiterlijk binnen 1 maand na afloop van een activiteit zal aanvrager een gespecificeerd overzicht verschaffen van de daadwerkelijke kosten en inkomsten en kan de eindafrekening plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid is het daarom nodig dit overzicht te baseren op de eerder ingediende begroting. Dit geldt voor alle toekenningen, ongeacht de hoogte van het bedrag.

Bij het punt over voorschotten en afrekening wordt nadrukkelijk gevraagd om overzichtelijkheid en inzichtelijkheid Te vaak is het een gepuzzel om tot een verantwoorde eindafrekening te komen. Te vaak gebeurt het dat we de ingediende begroting erop na moeten slaan om te begrijpen hoe het zit en moeten we het kostenoverzicht zelf vertalen naar die begroting. Dat kan dan weer tot misverstanden leiden!

De subsidie is gemeenschapsgeld en is in principe beschikbaar voor elk activiteit die voldoet aan de criteria. Om hier meer en breder bekendheid aan te geven, wordt verwacht van elke aanvrager dat zij in haar communicatie (PR, posters, folders, programmaboekjes, websites e.d.) aangeeft dat deze activiteit mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage uit het Dorpsbudget dorp Hellendoorn.

Klik hier voor de volledige procedure & criteria om te kijken of uw activiteit mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage uit het dorpsbudget.

De aanvragen voor 2020 kunnen vanaf 01 december 2019 tot 31 januari 2020 worden ingediend. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Mocht u nog aanvullende vragen hebben of u wilt teruggebeld worden, stuur een mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl