🏠 𝗘𝗻𝗾𝘂𝗲̂𝘁𝗲 𝘄𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝗯𝗲𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁𝗲 𝗱𝗼𝗿𝗽 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿𝗻

In samenwerking met de Gemeente Hellendoorn hebben we een woningbehoefte enquête gemaakt. We zijn namelijk benieuwd naar jouw mening als het gaat om de woningbehoefte in het dorp Hellendoorn. Woon jij in het dorp Hellendoorn of wil jij juist graag in het dorp Hellendoorn komen wonen?

Vul dan deze enquête in om jouw behoefte duidelijk te maken. Zo kan er gekeken worden wat er gedaan moet worden op het gebied van wonen in het dorp Hellendoorn en kunnen we het dorp Hellendoorn leefbaar houden voor jong en oud. Klik op de link hieronder om direct naar de enquête te gaan. Je kunt de enquête invullen tot zaterdag 1 juni 2024.

Alvast bedankt voor jouw input! Link naar de enquête: https://bit.ly/3Uira6o

Aanvragen dorpsbudget 2024

Ook voor 2024 kunnen organisaties, groepen en personen subsidie aanvragen bij de DorpsRaad Hellendoorn voor activiteiten die de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in het dorp bevorderen of onderhouden.

De DorpsRaad laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie Dorpsbudget. Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden via onderstaand aanvraagformulier worden voor 31-12-2023, waarna de commissie Dorpsbudget Hellendoorn,  haar advies zal uitbrengen voor uiteindelijke besluitvorming in de DorpsRaad vergadering van februari 2024.

Klik hier voor de voorwaarden voor een financiële ondersteuning

Klik hier voor het aanvraagformulier 2024


Nieuw commissieleden

De DorpsRaad vindt het belangrijk dat de commissie een afspiegeling is van de inwoners van het dorp. Dus zijn we nog op zoek naar jongeren, jongvolwassen en 60 plussers die aan deze commissie willen deelnemen. De commissie komt 1x per jaar in januari bij elkaar. Heb je belangstelling of wil je eerst nog meer informatie, mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl en zal een van commissieleden contact met je opnemen.

Aanvragen dorpsbudget 2023

Ook voor 2023 kunnen organisaties, groepen en personen subsidie aanvragen bij de DorpsRaad Hellendoorn voor activiteiten die de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in het dorp bevorderen of onderhouden.

De DorpsRaad laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie Dorpsbudget. De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn hier te vinden.  Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden voor 31-12-2022, waarna de commissie Dorpsbudget Hellendoorn,  haar advies zal uitbrengen voor uiteindelijke besluitvorming in de DorpsRaad vergadering van februari 2023. Klik hier voor het aanvraagformulier van 2023 (let op: nieuw formulier template ten opzicht van voorgaande jaren)

De DorpsRaad vindt het belangrijk dat de commissie een afspiegeling is van de inwoners van het dorp. Dus zijn we nog op zoek naar jongeren, jongvolwassen en 60 plussers die aan deze commissie willen deelnemen. De commissie komt 1x per jaar in januari bij elkaar. Heb je belangstelling of wil je eerst nog meer informatie, mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl en zal een van commissieleden contact met je opnemen.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

Aanvragen dorpsbudget 2022

Vanaf 1 december 2021 kunnen de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget weer worden ingediend. De aanvragen moeten voor 31-12-2021 bij ons binnen zijn.

We kunnen ons voorstellen in deze bijzondere tijd, waar vele activiteiten niet door kunnen gaan i.v.m. geldende coronamaatregelen, u mogelijk nog wilt wachten met aanvragen omdat doorgang nog onzeker is. Het advies is om toch in december al uw aanvraag in te dienen. Zo blijft er voor u geld gereserveerd, en kunnen we bijdragen, mocht de activiteit wel doorgang kunnen vinden.

Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, die doorgang van activiteiten en bijeenkomsten belemmeren, worden er geen voorschotten verstrekt.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

DorspRaad richt klankbord groep op rondom woningbouwplannen centrum

Vandaag staat in de Tubantia weer een artikel over woningbouw in het dorp.

Als DorpsRaad zijn we al een aantal jaar aan het lobbyen om woningbouw in het dorp te realiseren. Zo hebben we ons enkele jaren geleden ingezet om de plannen van Hellendoorn Noord te behouden (alle fases) en zijn we al geruime tijd bezig om te kijken of er ook woningen in een relatief goedkoop segment kunnen komen (dat valt nog niet mee).

Momenteel is de vraag naar (betaalbare) woningen natuurlijk extreem hoog en daar zien ondernemers natuurlijk kansen in. Heel begrijpelijk. Als DorpsRaad zijn we absoluut niet tegen woningbouw en/of vernieuwing, maar vinden we het ook belangrijk dat de plannen in een breder perspectief worden afgewogen. Met name ons mooie centrum is “kwetsbaar”.

Om met de gemeente (en ondernemers) mee te denken is er vanuit de DorpsRaad een klankbord-/werkgroep opzet, met hierin ook afvaardiging vanuit andere organisaties uit het dorp. De klankbord groep gaat de gemeente (en de ondernemers) adviseren bij bouwplannen in het dorp.

De klankbord/werkgroep zal de plannen proberen in een breder perspectief af te wegen, ook rekening gehouden met zaken zoals leefbaarheid, cultuur, dorps aanzicht, etc.

DorpsRaad Hellendoorn maakt zich zorgen over bouwplannen dorpskern.

Als DorpsRaad Hellendoorn maken we ons zorgen over de bouwplannen in het centrum. De oververhitte woningmarkt maakt bepaalde soort bouwplannen financieel interessant, maar zijn deze plannen in het kader van leefbaarheid en karakter van het dorp wel gewenst?

We hebben daarom een 10 puntenplan naar de lokale politiek gestuurd om deze te betrekken bij de beoordeling van toekomstige woningbouwplannen. Binnenkort gaan we ook met de wethouder om tafel om over dit thema te spreken.

Vandaag in Tubantia een artikel over onze zorgen.
https://www.tubantia.nl/hellendoorn/voor-dorpsraad-hellendoorn-is-bouw-van-louter-dure-appartementen-onbespreekbaar-tast-karakter-van-dorpskom-te-veel-aan

Overdekte carport met 12.000 zonnepanelen bij Avonturenpark Hellendoorn

Enkele jaren geleden hebben wij vanuit de Gemeente Hellendoorn de vraag gekregen om mee te kijken hoe dorp Hellendoorn zijn bijdrage kon leveren aan de energietransitie-doelstellingen.

Als zeer goede oplossing hebben wij altijd gezien om de parkeerplaats bij het avonturenpark met zonnepanelen te overdekken.  We hebben er dan ook geruime tijd enorm veel energie in gestoken (samen met andere partijen) om deze plannen er door te krijgen. We zijn dan ook enorm blij dat deze plannen nu werkelijkheid gaan worden.

https://tubantia.nl/hellendoorn/enorme-overdekte-carport-met-12-000-zonnepanelen-bij-avonturenpark-hellendoorn-een-uniek-project~a8deab42/

 

Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp

Als Dorp Hellendoorn willen wij ons steentje bijdragen in het terugdringen van traditionele elektriciteit die van olie, kolen of gas gestookte elektriciteitscentrales komt. Hellendoorn dorp heeft hierin een opgave. We kunnen en mogen niet wegkijken van het energievraagstuk en dit op het bordje leggen van onze buurtschappen en kleine dorpen binnen onze gemeente. Immers grote windmolens en grote zonnevelden leveren aan de ene kant duurzame elektriciteit maar hebben aan de andere kant grote invloed op de leefbaarheid van onze hechte gemeenschap.

Grote duurzame installaties zijn zichtbaar in de omgeving, sommige installaties geven slagschaduw en een monotoon geluid. Dat zijn negatieve bijwerkingen die wij niet moeten onderschatten. Binnen de Dorpsraad zeggen wij wel eens, de cirkel van elektriciteit opwekken is weer rond. Wat bedoelen we daarmee? Terug in de jaren vijftig had elke gemeente een eigen energiebedrijf. In de gemeente Hellendoorn heette dit bedrijf ‘GEB Hellendoorn’. Dit bedrijf verzorgde de energie aan inwoners van ons gemeente. In de tachtiger jaren werd dit opgeschaald naar regionale spelers. Alle plaatselijke energiebedrijven verdwenen. Daarna werd alles gecentraliseerd op landelijk niveau. Grote energiereuzen zoals Essent regelen nu onze energievoorziening.

Nu, met de energietransitie naar duurzame energie zien wij weer een decentralisering. Investeerders van grote zonnevelden en windmoleninstallaties verkopen hun opgewekte energie aan particulieren. In elke gemeente ontstaan meerdere partijen die allemaal zonnevelden en windmolens gaan exploiteren, allemaal met hun eigen tarieven. Het gevolg is dat binnen de gemeente weer zeer lokale energiebedrijven kunnen ontstaan. Gaat het om energietransitie, dan moet elke gemeente zijn eigen ‘energiebroek’ ophouden. Zo dreigt elke gemeente een aantal zonnevelden en windmolens te krijgen.

De Dorpsraad is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons mooie Twentse landschap. De gemeenteraad moet kiezen. Geven we het mooie Twentse landschap door aan onze volgende generatie? Of gaan we het landschap verloederen door grote zichtbare installaties te bouwen in onze achtertuin? Wij hopen dat de gemeenteraad de juiste keuze maakt.

Dorpsraad, Hellendoorn 22 Januari 2021

Voor het volledige rapport zie: Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp