Aanvragen dorpsbudget 2023

Ook voor 2023 kunnen organisaties, groepen en personen subsidie aanvragen bij de DorpsRaad Hellendoorn voor activiteiten die de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie in het dorp bevorderen of onderhouden.

De DorpsRaad laat zich hierbij adviseren door een onafhankelijke commissie Dorpsbudget. De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn hier te vinden.  Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden voor 31-12-2022, waarna de commissie Dorpsbudget Hellendoorn,  haar advies zal uitbrengen voor uiteindelijke besluitvorming in de DorpsRaad vergadering van februari 2023. Klik hier voor het aanvraagformulier van 2023 (let op: nieuw formulier template ten opzicht van voorgaande jaren)

De DorpsRaad vindt het belangrijk dat de commissie een afspiegeling is van de inwoners van het dorp. Dus zijn we nog op zoek naar jongeren, jongvolwassen en 60 plussers die aan deze commissie willen deelnemen. De commissie komt 1x per jaar in januari bij elkaar. Heb je belangstelling of wil je eerst nog meer informatie, mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl en zal een van commissieleden contact met je opnemen.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget