Doelstelling

De DorpsRaad Hellendoorn heeft tot doel het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.

Om dit te bereiken zal de DorpsRaad:

  • Idee├źn, plannen, klachten vanuit het dorp beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van bij het onderwerp betrokken instanties binnen en buiten het dorp.
  • Voorstellen vanuit instanties beoordelen, zo nodig voorzien van commentaar en onder de aandacht brengen van de bevolking. Voorbeeld: dorpsbudget.
  • Het dorp, waar mogelijk en wenselijk, actief inschakelen bij het formuleren van plannen en beleidsvoornemens, het beoordelen van (gemeentelijke) beleidsvoorstellen en het realiseren van voornemens die door het dorp gedragen worden. Een voorbeeld hiervan is de dorpsbetrokkenheid bij de aanleggen van de randweg.

Waar mogelijk worden op diverse deelgebieden bewoners en groepen uit het dorp ingeschakeld bij het formuleren en beoordelen van plannen.