DorspRaad richt klankbord groep op rondom woningbouwplannen centrum

Vandaag staat in de Tubantia weer een artikel over woningbouw in het dorp.

Als DorpsRaad zijn we al een aantal jaar aan het lobbyen om woningbouw in het dorp te realiseren. Zo hebben we ons enkele jaren geleden ingezet om de plannen van Hellendoorn Noord te behouden (alle fases) en zijn we al geruime tijd bezig om te kijken of er ook woningen in een relatief goedkoop segment kunnen komen (dat valt nog niet mee).

Momenteel is de vraag naar (betaalbare) woningen natuurlijk extreem hoog en daar zien ondernemers natuurlijk kansen in. Heel begrijpelijk. Als DorpsRaad zijn we absoluut niet tegen woningbouw en/of vernieuwing, maar vinden we het ook belangrijk dat de plannen in een breder perspectief worden afgewogen. Met name ons mooie centrum is “kwetsbaar”.

Om met de gemeente (en ondernemers) mee te denken is er vanuit de DorpsRaad een klankbord-/werkgroep opzet, met hierin ook afvaardiging vanuit andere organisaties uit het dorp. De klankbord groep gaat de gemeente (en de ondernemers) adviseren bij bouwplannen in het dorp.

De klankbord/werkgroep zal de plannen proberen in een breder perspectief af te wegen, ook rekening gehouden met zaken zoals leefbaarheid, cultuur, dorps aanzicht, etc.

DorpsRaad Hellendoorn maakt zich zorgen over bouwplannen dorpskern.

Als DorpsRaad Hellendoorn maken we ons zorgen over de bouwplannen in het centrum. De oververhitte woningmarkt maakt bepaalde soort bouwplannen financieel interessant, maar zijn deze plannen in het kader van leefbaarheid en karakter van het dorp wel gewenst?

We hebben daarom een 10 puntenplan naar de lokale politiek gestuurd om deze te betrekken bij de beoordeling van toekomstige woningbouwplannen. Binnenkort gaan we ook met de wethouder om tafel om over dit thema te spreken.

Vandaag in Tubantia een artikel over onze zorgen.
https://www.tubantia.nl/hellendoorn/voor-dorpsraad-hellendoorn-is-bouw-van-louter-dure-appartementen-onbespreekbaar-tast-karakter-van-dorpskom-te-veel-aan

Tiny House Hellendoorn

Een tijdje terug zijn wij door een inwoner van het dorp (Loes Runneboom) benaderd die serieuze plannen heeft om een Tiny House in Hellendoorn te bouwen.

Wij zijn dit particulier initiatief inmiddels nauw betrokken aan het volgen en hebben regelmatig contact met Loes. We hebben inmiddels onze contacten verkregen uit ons woonwensen onderzoek met deze initiefneemster in contact gebracht. Mogelijk zijn er vanuit deze groep meer personen die ook serieuze interesse in een Tiny House hebben (25% / 14 personen gaven dat destijds aan) .

Binnenkort organiseert Loes een brainstorm sessie voor geïnteresseerden. Op deze sessie zal gediscussieerd worden over mogelijk geschikte locaties, woonvormen etc.

Voor meer informatie over dit project of aanmelden voor de nieuwsbrief of brainstormsessie (datum nog niet bekend) kun je een mail sturen naar:
loesrunneboom@gmail.com

Zie ook:
https://www.instagram.com/tinyhousehellendoorn/

Resultaten “woonwensen jongeren” onderzoek

We hebben 56 reacties gehad op onze “woonwensen jongeren” enquête. Bij deze willen we iedereen bedanken voor het invullen en/of delen.

We hopen met behulp van de resultaten de komende maanden iets in gang te kunnen zetten.

Aanstaande dinsdag zijn wij aanwezig bij een gesprek met de gemeente, waarbij wij ook deze input alvast zullen meenemen.

Nogmaals bedankt voor de het invullen van de enquête.

Klik hier om het rapport in te zien.

 

Onderzoek woonwensen jongeren

We zijn al geruime tijd bezig om in kaart te brengen wat de (toekomstige) woonwensen van jongeren in ons dorp zijn. Via een korte enquête hopen we een beter beeld te krijgen van de wensen van deze groep.

Onder jongeren verstaan wij jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 tot 26 die nu of over een aantal jaar graag in Hellendoorn willen wonen en een relatief klein budget (verwachten te) hebben.

Het invullen van de enquête kost hooguit enkele minuten.

We hopen op veel reacties!