Voorkom verjaring van schade door Lelystad airport

** Bron: hoogoverijssel.nl **

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade. In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker nog niet aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je de aanspraak op schade kwijtraken.

http://hoogoverijssel.nl/voorkom-verjaring-van-schade-door-lelystad-airport

Uitstel Lelystad Airport levert teleurstelling op, maar vooral ook blije gezichten

Velen vroegen zich al langer af of de opening van vliegveld Lelystad in april 2020 nog wel realistisch is.  De conclusie dat april volgend jaar onhaalbaar blijkt en de opening feitelijk moet worden uitgesteld, wordt breed gedeeld.

Norbert Capetti van Transavia legt uit: “Het klopt wat jullie zeggen, verhuizen vergt voor ons heel veel voorbereiding. Idealiter zouden we in maart uiterlijk april duidelijkheid willen hebben om alles in gang te kunnen zetten en dat dan in september bekend te kunnen maken. Later in het jaar betekent dat het noodzakelijk wordt om te gaan kijken naar een andere datum dan april 2020.”

Duidelijkheid

Capetti vertelt dat ook voor andere luchtvaartmaatschappijen geldt, dat ze die tijd aan voorbereiding nodig hebben om operationeel te kunnen zijn. En bovenal willen de maatschappijen eerst duidelijkheid. Duidelijkheid die er nu nog onvoldoende is. “Je moet alles in acht nemen. De openingstijden, de prijzen etcetera, pas dan kun je realistisch gaan plannen dus daar moet eerst duidelijkheid over zijn. We weten nu nog onvoldoende om te kunnen beslissen.”

‘Voorbarig’

In politiek Den Haag leverde het bericht wisselende reacties op.
De enige criticaster in de Tweede Kamer vinden we in Remco Dijkstra van de VVD. “Ik vind het voorbarig als journalisten zelf interpretaties gaan geven. Streven is en blijft opening in april/mei 2020 en dat kan ook. Alles is daarop gericht. Het besluit tot opening kan na het behandelen van de zienswijzen op het Luchthavenbesluit. Een datum noemen voor opening kan dan ook direct, daarvoor hoef je niet verder te wachten. Dat geeft de luchtvaartmaatschappijen bijna een jaar voor hun voorbereiding en ze zitten nu vast niet stil.”

‘Niet haalbaar’
ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is het niet met zijn VVD-collega eens. Hij volgt de conclusie dat opening in april volgend jaar niet langer haalbaar is: “en dat is jammer voor de belanghebbenden van het vliegveld. Zij rekenen al zo lang op de opening in 2020. Tegelijkertijd weet ik ook dat de mensen op de Veluwe -en de rest van Noordoost-Nederland- niet zitten te wachten op die laagvliegroutes. Voor hen is het goed nieuws, voor de mensen in en rond Lelystad is het vervelend dat er nog steeds geen nieuws is over de opening van het vliegveld.”

‘Zorgvuldigheid’

Jan Paternotte is D66 Kamerlid en deelt de mening van coalitiepartner Bruins. “Het wordt blijkbaar een moeilijk verhaal om 2020 te halen. Een ding is duidelijk: je moet Lelystad Airport niet met stoom en kokend water naar een opening willen brengen. Daarvoor zijn er door de overheid al veel te veel fouten gemaakt ten aanzien van Lelystad in de laatste tien jaar. De regio verdient zorgvuldigheid boven tempo.”

Eppo Bruins: “Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat we het vertrouwen van de mensen weer terug winnen. Mensen hebben nu zo’n slecht beeld van de luchtvaart en de politiek rond de luchtvaart. Het is belangrijk dat ze het vertrouwen hebben dat dat proces netjes gaat. Daar willen we als ChristenUnie ook bovenop zitten. Dat het proces stapje voor stapje netjes verloopt en dat er door de minister geen bochten worden afgesneden. Daar hoort een bepaalde snelheid bij en het gaat niet sneller dan dat het gaat.”

‘Uitstel tot 2023 kan ook’

Ook SP-kamerlid Cem Lacin deelt de conclusie. “Uitstel naar 2021 is een stap in de goede richting. Om het vertrouwen terug te winnen kan de minister nu besluiten om uitbreiding uit te stellen tot 2023 als ook de herindeling van het luchtruim heeft plaats gevonden. Dan is ook duidelijk of er gevlogen kan worden zonder laagvliegroutes.”

‘Transparant proces’

Overijssels gedeputeerde Annemieke Traag zegt dat uitstel weinig zou veranderen aan de standpunten voor Overijssel. “Wat ons betreft blijven we bij het standpunt dat er vooral een transparant en zorgvuldig proces moet plaatsvinden. Dat betekent dat we eerst het Luchthavenbesluit helder willen hebben, dan de herindeling zodat er niet meer wordt laag gevlogen en dan pas de opening van Lelystad Airport. Als dat meer tijd kost, dan zij dat zo.”

Bron: RTVOOST