Overdekte carport met 12.000 zonnepanelen bij Avonturenpark Hellendoorn

Enkele jaren geleden hebben wij vanuit de Gemeente Hellendoorn de vraag gekregen om mee te kijken hoe dorp Hellendoorn zijn bijdrage kon leveren aan de energietransitie-doelstellingen.

Als zeer goede oplossing hebben wij altijd gezien om de parkeerplaats bij het avonturenpark met zonnepanelen te overdekken.  We hebben er dan ook geruime tijd enorm veel energie in gestoken (samen met andere partijen) om deze plannen er door te krijgen. We zijn dan ook enorm blij dat deze plannen nu werkelijkheid gaan worden.

https://tubantia.nl/hellendoorn/enorme-overdekte-carport-met-12-000-zonnepanelen-bij-avonturenpark-hellendoorn-een-uniek-project~a8deab42/

 

Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp

Als Dorp Hellendoorn willen wij ons steentje bijdragen in het terugdringen van traditionele elektriciteit die van olie, kolen of gas gestookte elektriciteitscentrales komt. Hellendoorn dorp heeft hierin een opgave. We kunnen en mogen niet wegkijken van het energievraagstuk en dit op het bordje leggen van onze buurtschappen en kleine dorpen binnen onze gemeente. Immers grote windmolens en grote zonnevelden leveren aan de ene kant duurzame elektriciteit maar hebben aan de andere kant grote invloed op de leefbaarheid van onze hechte gemeenschap.

Grote duurzame installaties zijn zichtbaar in de omgeving, sommige installaties geven slagschaduw en een monotoon geluid. Dat zijn negatieve bijwerkingen die wij niet moeten onderschatten. Binnen de Dorpsraad zeggen wij wel eens, de cirkel van elektriciteit opwekken is weer rond. Wat bedoelen we daarmee? Terug in de jaren vijftig had elke gemeente een eigen energiebedrijf. In de gemeente Hellendoorn heette dit bedrijf ‘GEB Hellendoorn’. Dit bedrijf verzorgde de energie aan inwoners van ons gemeente. In de tachtiger jaren werd dit opgeschaald naar regionale spelers. Alle plaatselijke energiebedrijven verdwenen. Daarna werd alles gecentraliseerd op landelijk niveau. Grote energiereuzen zoals Essent regelen nu onze energievoorziening.

Nu, met de energietransitie naar duurzame energie zien wij weer een decentralisering. Investeerders van grote zonnevelden en windmoleninstallaties verkopen hun opgewekte energie aan particulieren. In elke gemeente ontstaan meerdere partijen die allemaal zonnevelden en windmolens gaan exploiteren, allemaal met hun eigen tarieven. Het gevolg is dat binnen de gemeente weer zeer lokale energiebedrijven kunnen ontstaan. Gaat het om energietransitie, dan moet elke gemeente zijn eigen ‘energiebroek’ ophouden. Zo dreigt elke gemeente een aantal zonnevelden en windmolens te krijgen.

De Dorpsraad is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons mooie Twentse landschap. De gemeenteraad moet kiezen. Geven we het mooie Twentse landschap door aan onze volgende generatie? Of gaan we het landschap verloederen door grote zichtbare installaties te bouwen in onze achtertuin? Wij hopen dat de gemeenteraad de juiste keuze maakt.

Dorpsraad, Hellendoorn 22 Januari 2021

Voor het volledige rapport zie: Rapport energietransitie Hellendoorn Dorp

Presentaties energietransitie

Op onze jaarvergadering van 2 april heeft Wim Poortinga van de Gemeente Hellendoorn een presentatie gegeven over de energietransitie opgave van onze gemeente. U kunt hier deze presentatie terugvinden.

Tevens heeft Alexander ter Kuile van Plaatselijk Belang Haarle een presentatie gegeven over hoe Haarle proactief hier als gemeenschap mee om gaat. Deze presentaties is hier te vinden.