Aanvragen dorpsbudget 2022

Vanaf 1 december 2021 kunnen de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget weer worden ingediend. De aanvragen moeten voor 31-12-2021 bij ons binnen zijn.

We kunnen ons voorstellen in deze bijzondere tijd, waar vele activiteiten niet door kunnen gaan i.v.m. geldende coronamaatregelen, u mogelijk nog wilt wachten met aanvragen omdat doorgang nog onzeker is. Het advies is om toch in december al uw aanvraag in te dienen. Zo blijft er voor u geld gereserveerd, en kunnen we bijdragen, mocht de activiteit wel doorgang kunnen vinden.

Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, die doorgang van activiteiten en bijeenkomsten belemmeren, worden er geen voorschotten verstrekt.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

Aanvragen dorpsbudget 2021

Vanaf 1 december 2020 kunnen de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget weer worden ingediend. De aanvragen moeten voor 31-12-2020 bij ons binnen zijn.

We kunnen ons voorstellen in deze bijzondere tijd, waar vele activiteiten niet door kunnen gaan i.v.m. geldende coronamaatregelen, u mogelijk nog wilt wachten met aanvragen omdat doorgang nog onzeker is. Het advies is om toch in december al uw aanvraag in te dienen. Zo blijft er voor u geld gereserveerd, en kunnen we bijdragen, mocht de activiteit wel doorgang kunnen vinden. 

Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, die doorgang van activiteiten en bijeenkomsten belemmeren, worden er geen voorschotten verstrekt.

Voor meer informatie over het dorpsbudget zie: Informatie dorpsbudget

Informatie dorpsbudget

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de DorpsRaad Hellendoorn verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

In september 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen uit de kernen en dorpen met de gemeente. Wethouder Johan Coes heeft zijn respect uitgesproken voor de inzet van de dorpsraden, plaatselijke belangen en commissies. Afgesproken is de systematiek van de dorpsbudgetten te continueren.

Klik hier voor de volledige en actuele procedure & criteria  om te kijken of uw activiteit mogelijk in aanmerking komt voor een bijdrage uit het dorpsbudget.

De aanvragen voor 2021 kunnen vanaf 01 december 2020 tot 31 december 2020 worden ingediend. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

Klik hier voor het aanvraagformulier

Mocht u nog aanvullende vragen hebben of u wilt teruggebeld worden, stuur een mail naar dorpsbudget@dorpsraad-hellendoorn.nl