Home

De DorpsRaad Hellendoorn is op 19 mei 1999 officieel geïnstalleerd. 
Met de installatie van de DorpsRaad heeft deze de functie van de Federatie Dorp Hellendoorn overgenomen.

De doelstelling van de DorpsRaad:
Aandacht en betrokkenheid voor zaken die te maken hebben met het welzijn van het dorp Hellendoorn.

De DorpsRaad vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Iedereen kan een verzoek richten aan de DorpsRaad.

Het DB (Dagelijks Bestuur) wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Naast het dagelijks bestuur bevat de DorpsRaad nog een aantal vaste leden.

Voor de grotere thema’s wordt zo veel mogelijk gewerkt met werkgroepen. Voor de noordzuidverbinding is bijvoorbeeld zo’n werkgroep ingericht. De werkgroepen koppelen de voortgang/ontwikkelingen terug richting de DorpsRaad.

Volg ons ook op Facebook:

Navigeer naar onze Facebook pagina